Find en god snedker i Frederikssund

04 February 2022 Niels Geckler

editorial

Mange gange bruger man begreberne tømrer og snedker i flæng, men der er visse forskelle. Du kan finde en tømrer og snedker i Frederikssund.

Groft sagt er en tømrer den, der tager sig af det grovere arbejde i træ mens det har været snedkeren, der tog sig af det finere træarbejde og finishen. Til tømrerens traditionelle opgaver hører for eksempel arbejdet med tagkonstruktion og sådan noget som indfatning af døre.

En snedkers arbejde kan være alt lige fra skabelse, montering og justering af paneler, lister, skabe og døre til montering af trægulve, lofter, garderober og fremstilling og opsætning af køkkener. Der findes en række specialer inden for tømrerfaget, som for eksempel møbelsnedkeri.

tømrer og snedker

I praksis er der overlap i mellem tømrerens og snedkerens arbejde. Du finder mange firmaer, der udfører begge typer af opgaver. Større entreprenørvirksomheder, der påtager sig totalentreprise vil ofte have både snedker og tømrer ansat.

De tager sig typisk af udskiftning af tage, vinduer, døre og andre traditionelle tømrer- og snedkeropgaver. Mens mange af en snedkers opgaver ofte laves på et værksted, foregår tømrerens arbejde udendørs eller i hvert fald på selve byggepladsen – det gælder for eksempel opgaver som opsætning af tag, opsætning af skillevægge, lægning af gulve, montering af vinduer og døre og så videre. 

Tømrer- og snedkerarbejde på bevaringsværdige bygninger.

I forbindelse med renovering af bevaringsværdige bygninger vil der næsten altid være træarbejde, der skal udføres med særlig stor omhu. Her er der brug for en dygtig bygningssnedker. Ofte vil det også indebære det mere grove tømrerarbejde for eksempel i bærende konstruktioner.

Det er vigtigt at finde en troværdig og erfaren samarbejdspartner, når det drejer sig om så ømtåleligt arbejde som arbejdet på en bevaringsværdig bygning. Erfaring, ekspertise og kærlighed til træet og dets egenskaber er nødvendige for et godt resultat med den type af opgaver.

More articles