Hjælp hele familien med en alkoholbehandling

01 April 2022 Astrid Pedersen

editorial

Som tæt pårørende til – eller samboende med – en alkoholiker vil man naturligvis prøve alt hvad man kan at hjælpe familien til et forholdsvis normalt liv.

Det er selvfølgelig ønskværdigt at fremstå pletfri i andre menneskers øjne. Men det er ikke altid de rette metoder som tages i brug.

Mange kærester og ægtefæller til misbrugere opdyrker det, der kaldes en medmisbruger – på engelsk enabler – adfærd. Denne kan for eksempel bestå i at lyve over for venner og familie for at skjule misbruget, eller dække over den misbrugsramte over for vedkommendes kolleger og arbejdsgiver.

Medmisbruger adfærd er direkte skadelig over for den misbrugsramte, som blot vil synke dybere ned i sin afhængighed. Og er der børn involveret kan disse risikere at tage skade på både kortere og længere sigt.

alkoholbehandling

Børn, som vokser op i et hjem hvor en af – eller begge – forældrene er misbrugere, vil for det første altid lide under dette, og for det andet være i risikozonen for at udvikle mentale problemer. Det er et velkendt fænomen at børn fra alkoholiserede hjem har en øget tendens til indlæringsvanskeligheder og adfærdsforstyrrelser, lige som disse børn i løbet af deres voksenliv kan opleve problematikker forbundet med tilknytning til andre mennesker. Og så er de samtidig i farezonen for selv at udvikle et afhængigheds betinget misbrug.

Hvordan kan jeg hjælpe min alkoholiserede ægtefælle?

Af oven for nævnte grunde er det utroligt vigtigt at du som den ansvarlige voksne i familien opsøger den rette hjælp. Dette både for din egen og den misbrugsramtes, men i højeste grad for børnenes skyld.

Hos det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan du få hjælp med såvel alkohol afvænning til den misbrugsramte part som med behandling og terapi for resten af familien. Dette vil styrke jeres sammenhængskraft som familie, så I sammen kan få tilværelsen på ret køl igen. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/.

More articles